Privaatsuspoliitika

Käesolevas privaatsusteatises avaldatakse www.purjeresidents.ee privaatsuspõhimõtted. Teatis kehtib ainult sellel veebisaidil kogutud teabe suhtes ning selle kohta, kuidas seda kasutatakse ja kellega võib seda jagada; milline on teile kättesaadav info teie andmete kasutamise kohta; turvameetmed, mis kaitsevad teie teabe väärkasutust; kuidas saate teabe ebatäpsusi parandada.

1. Andmete kogumine, kasutamine ja jagamine

Oleme sellel veebisaidil kogutud teabe ainuomanikud. Meil on juurdepääs ainult kogutud teabele, mida te meile vabatahtlikult e-posti teel või muu otsese kontakti kaudu edastate. Me ei müü ega rendi seda teavet. Kasutame teiega seotud teavet, et teile vastata küsimuses, millega seoses meiega ühendust võtsite. Me ei jaga teiega seotud teavet kolmanda osapoolega väljaspool meie organisatsiooni, välja arvatud juhul, kui see on teie taotluse täitmiseks vajalik. Võime tulevikus teiega e-posti teel ühendust võtta, et teavitada teid eripakkumistest, uutest toodetest või teenustest või käesolevate privaatsustingimuste muudatustest, välja arvatud juhul, kui olete avaldanud soovi, et me seda ei teeks.

2. Teie ligipääs teabele ja kontroll selle üle

Saate alati meie poolsetest kontaktidest loobuda. Võite igal ajal võtta ühendust meie veebisaidil esitatud e-posti aadressi või telefoninumbri kaudu; vaadata, millised andmed, kui neid on, on teie kohta olemas; muuta/parandada kõiki teid puudutavaid andmeid; lasta meil kustutada kõik teid puudutavad andmed; väljendada muret selle kohta, kuidas me teie andmeid kasutame.

3. Turvalisus ja andmekaitse

Oleme sellel veebisaidil kogutud teabe ainuomanikud. Meil on juurdepääs ainult kogutud teabele, mida te meile vabatahtlikult e-posti teel või muu otsese kontakti kaudu edastate. Me ei müü ega rendi seda teavet. Kasutame teiega seotud teavet, et teile vastata küsimuses, millega seoses meiega ühendust võtsite. Me ei jaga teiega seotud teavet kolmanda osapoolega väljaspool meie organisatsiooni, välja arvatud juhul, kui see on teie taotluse täitmiseks vajalik. Võime tulevikus teiega e-posti teel ühendust võtta, et teavitada teid eripakkumistest, uutest toodetest või teenustest või käesolevate privaatsustingimuste muudatustest, välja arvatud juhul, kui olete avaldanud soovi, et me seda ei teeks.